Over NVFE

Het doel van de NVFE is financial executives een netwerk te bieden voor uitwisseling van kennis en ervaring door middel van het organiseren van hoogwaardige bijeenkomsten.

Onze leden zijn CFO’s van grote en middelgrote ondernemingen uit zeer uiteenlopende sectoren. De vereniging telt ongeveer 100 leden.

De NVFE is onafhankelijk en heeft geen commercieel oogmerk.

WAT BIEDEN WIJ

  • Toegang tot netwerk financiële top van Nederland
  • Vijf hoogwaardige themabijeenkomsten, leermomenten per jaar
  • Sprekers van hoog niveau: extern én vanuit de vereniging
  • Ontmoetingen met ‘peers’ en uitwisseling van kennis en ervaring
  • Inspirerende, interactieve bijeenkomsten in informeel verband

BIJEENKOMSTEN

Interactieve bijeenkomsten worden georganiseerd rondom actuele thema’s met als doel het blikveld van de CFO te verruimen en te inspireren in zijn verdere werkuitoefening. Voorbeelden van thema’s van recente bijeenkomsten: Boardroom Dynamics, Big Data, Trendwatching. Klik hier voor een overzicht van de events van de afgelopen jaren.

Bijeenkomsten worden over het algemeen georganiseerd in samenwerking met (vaste) business partners en worden ook ‘gehost’ door deze business partners. Vaak worden meerdere sprekers uitgenodigd om een onderwerp vanuit verschillende oogpunten toe te lichten. Zowel de vakinhoudelijke kant als de praktijk komen aan bod waarbij soms cases worden behandeld of in groepen uiteen wordt gegaan om onderwerpen verder uit te diepen. Deze waardevolle sessies bieden interessante leermomenten in een informele setting waarbij de dynamiek van de groep, ieder vanuit zijn eigen achtergrond en ervaring, een belangrijk element is.

Agenda