The CFO’s role in sustainability is on the rise

EY

Datum

29 oktober 2015

Tijd

16:00

Sprekers

Jan Peter Balkenende

Samenwerking

EY

Locatie

EY, Den Haag
More than green: sustainability is an economic driver

Het streven naar duurzaamheid beïnvloedt niet alleen vrijwel elke functie binnen een organisatie, maar omvat de gehele waardeketen waarvan de organisatie deel uit maakt. Het onderwerp duurzaamheid kan niet langer worden ‘weggeorganiseerd’ in een afdeling duurzaamheid. Het zou onderdeel moeten uitmaken van de integrale bedrijfsvoering. Een duurzame bedrijfsvoering stelt organisaties in staat om meer omzet te maken, kosten te besparen en risico’s beter te managen. De rol van de CFO wordt hierbij steeds belangrijker. Sterker nog de CFO zou wel eens de drijvende kracht kunnen zijn achter een blijvende inbedding van duurzaamheid in de bedrijfsvoering.

In een interactieve bijeenkomst heeft Jan Peter Balkenende, Partner Corporate Responsibility bij EY en voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), zijn kennis en ervaring gedeeld rondom dit thema en is hij ingegaan op actuele ontwikkelingen.