Private Equity in de Nederlandse maakindustrie

Itho Daalderop Group

Datum

17 april 2014

Tijd

16:30

Sprekers

Bart Romeijn (CEO, Itho Daalderop Group) en Menno van der Meer (Partner bij Bencis Capital)

Samenwerking

Itho Daalderop Group

Locatie

Tiel
Bedrijfsbezoek Itho Daalderop en Bencis Capital Partners. Op 17 april jl. vond de NVFE bijeenkomst plaats bij Itho Daalderop Group in Tiel waar een van onze leden werkzaam is.

In 2009/2010 bracht Bencis Capital Partners (Nederlands Private Equity), twee gevestigde namen uit de Nederlandse installatiemarkt samen: Itho en Daalderop. Beiden actief op gebied van verwarming, tapwater en ventilatie oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat en samen meer dan twee eeuwen oud. Na de initiële visie dat beide bedrijven ‘living apart, together’ tot kruisbestuiving zouden komen, zag men al snel dat een gecombineerde strategie meer kansen bood. Vanaf start 2011 is de integratie ingezet en is verdere focus aangebracht door non-core onderdelen te verkopen en de productportefeuille te richten op:  innovatieve producten en systemen die een bijdrage leveren aan een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimmaat: Climate for Life.

De bijeenkomst werd geopend door de CEO van Itho Daalderop Group, Bart Romeijn. Tijdens zijn presentatie sprak hij over het proces van de samenvoeging en het komen tot een nieuwe gecombineerde strategie en hoe er onder het juk van de crisis in een bouw gerelateerde markt innovatie wordt toegepast door te investeren in je ´sterren´. De huidige product en distributie positionering, de uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen werden toegelicht waarbij uitgebreid met de zaal in discussie werd gegaan.

Na de rondleiding door de fabriek heeft Menno van der Meer, Partner bij Bencis Capital Partners, gesproken vanuit het perspectief van de Private Equity aandeelhouder. Hij ging hierbij in op de functie en rol van Private Equity en de invulling die Bencis daar aan geeft. Ter sprake kwam de belangrijke rol die het management speelt in het uiteindelijke succes en daarmee bij de selectie van targets. Tevens gaf hij aandacht aan het management van portefeuille en bedrijven, financiering en mate van vreemd vermogen, de relatie met de banken, governance model en de exit. Een geweldige ‘inside view’ in de wereld van Nederlands Private Equity.

Onder het genot van een een tapas buffet werd onderling nagesproken over de diverse onderwerpen die deze middag en avond aan bod zijn gekomen.