Ontwikkelingen in Private Equity

NPM Capital

Datum

20 april 2011

Tijd

17:00

Sprekers

Jan Willem Baud (investment team NPM) en Carel van Bemmelen (CEO Neerlands Glorie)

Samenwerking

NPM Capital

Locatie

NPM Capital, Amsterdam
Jan Willem Baud gaf een inleiding over de ontwikkelingen in private equity. Als tweede spreker isCarel van Bemmelen, CEO vanNeerlands Glorie, eigenaar van het groentenconserven-merk Hak, uitgebreid ingegaan op hoe het is om te opereren onder de vleugels van een private equity investeerder.

Jan Willem Baud gaf een inleiding over de ontwikkelingen in private equity. In de jaren tot 2007 bereikte investeringen door private equity-bedrijven een hoogtepunt. De leverage (verhouding vreemd en eigen vermogen waarmee transacties worden gefinancierd) bereikte zeer hoge niveaus. De kredietcrisis leidde tot een stilstand in de dealflow. De bedrijven in de portefeuilles van de private equity-bedrijven genereerden ook nog eens minder cash dan eerder gepland, waardoor de aflossing van schulden van buy outs met hoge leverage onder druk kwam te staan. Bij een aantal private equity-fondsen ontstond zelfs een acuut financieringsprobleem.

Het aantal investeringen door private equity-bedrijven neemt 2011 weer flink toe. Jan Willem Baud verschafte ons inzicht in de actuele trends. Meer specifiek ging hij in op de wijze waarop NPM Capital in dit speelveld opereert. Daarnaast is er aandacht besteed aan de invloed van MVO en duurzaamheid op investeringsbeslissingen en het management van portfoliobedrijven.

Als tweede spreker isCarel van Bemmelen, CEO vanNeerlands Glorie, eigenaar van het groentenconserven-merk Hak, uitgebreid ingegaan op hoe het is om te opereren onder de vleugels van een private equity investeerder.