NVFE te gast bij ABN AMRO Bank

ABN AMRO

Datum

10 april 2017

Tijd

16:00

Sprekers

Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO

Samenwerking

ABN AMRO

Locatie

Hoofdkantoor ABN AMRO, Amsterdam
Op maandag 10 april 2017 was de NVFE te gast bij ABN AMRO Bank. Op de 23e verdieping van het hoofdkantoor aan de Zuid-as te Amsterdam was er een zeer bijzondere bijeenkomst met Kees van Dijkhuizen, de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van ABN AMRO Bank.

Sinds mei 2013 was de heer Van Dijkhuizen werkzaam als CFO van ABN AMRO en op 1 januari 2017 is hij benoemd tot Chief Executive Officer van ABN AMRO Bank. Gedurende de jaren 2005 tot 2013 was hij CFO van NIBC Bank, alsmede vice-voorzitter vanaf september 2009. Hiervoor vervulde hij diverse functies op de ministeries van Financiën en Economische Zaken. In 1999 werd hij directeur-generaal van de begroting van het ministerie van Financiën. Van 2000 tot 2005 was hij thesaurier-generaal. 

In de snel veranderende omgeving staat de ABN AMRO Bank voor forse uitdagingen. De strategische doelstellingen die ten tijde van de IPO zijn gesteld, moeten nu worden waargemaakt: een ondernemende cultuur, klantgerichtheid, duurzame groei en maatschappelijk bewustzijn. Daarnaast zal ingespeeld moeten worden op nieuwe marktontwikkelingen, de privatisering van de bank verder moeten worden afgerond en moeten worden voldaan aan steeds verdergaande eisen op het gebied van wet- en regelgeving.

Tijdens de interactieve sessie is de heer Van Dijkhuizen ingaan op de beursgang van ABN AMRO in 2015 en de strategische uitdagingen waar de ABN AMRO Bank voor staat.