Datum
11 juni 2015
Tijd
15:00 uur
Samenwerking
Locatie
CZ Tilburg

NVFE Algemene ledenvergadering

Op 11 juni a.s. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden bij CZ in Tilburg.

Agenda

 1. Opening
 2. Activiteiten 2014
 3. Activiteiten 2015
 4. Terugblik afgelopen jaar
 5. Ontwikkeling ledenbestand
 6. Nieuwe leden en opzeggingen 2014 + 2015
 7. Resultatenrekening en balans
 8. Verslag kascommissie en goedkeuring jaarstukken 2014
 9. (Her)benoemingen leden kascommissie
 10. Organisatie NVFE
 11. Rondvraag

De relevante stukken en notulen zijn op verzoek verkrijgbaar bij het Bureausecretariaat van de NVFE via info@nvfe.nl.