Innovation in tough times

Deloitte

Datum

7 maart 2012

Tijd

17:00

Sprekers

Wassili Bertoen (Director Deloitte Innovation) en Frans Maarse (sr Director Build Operations, ASML)

Samenwerking

Deloitte

Locatie

IGC, Amsterdam
Het thema werd deze avond in een mooie zaal van de Industriële Club aan de Dam in Amsterdam ingeleid door Wassili Bertoen, Director Deloitte Innovation gevolgd door onze tweede spreker, Frans Maarse, Senior Director Build Operations van ASML.

Uit de presentatie van Wassili Bertoen en de reacties uit de zaal bleek dat snijden in de kosten op langere termijn geen oplossing is om uit de crisis te komen. Voor succes in de toekomst moeten bedrijven nieuwe producten en diensten ontwikkelen die zorgen voor nieuwe omzet. Daarbij lijkt het tegenwoordig of de levenscyclus van nieuwe producten onder druk van de concurrentie steeds korter wordt. Steeds vaker dienen zich ook concurrenten aan uit onverwachte hoek. Een bedrijf als TomTom liep innovatief voorop met de ontwikkeling van routeplanningsystemen tot dat Google met Maps een gratis alternatief introduceerde. Hoe dit soort concurrentie voor te blijven? Hoe het innovatieproces zo te organiseren dat niet alleen line-extensions worden ontwikkeld maar ook echte vernieuwing tot stand komt? Frans Maarse vertelde hoe ASML hiermee omgaat. Het concept van “Open Innovation” kwam ter sprake waarbij ASML in haar streven om continue tot nieuwe ontwikkelingen te komen, significante kennis en ervaringen deelt met leveranciers, universiteiten, onderzoeksinstituten en partners. In plaats van informatie voor haar zelf te houden worden ontwikkelingen gedeeld om zo tot snellere ontwikkeling van haar agenda te komen met betere resultaten. Een bijzonder inspirerende avond met na afloop een heerlijk diner.