Het morele kompas van de CFO

Nyenrode Business Universiteit

Datum

1 oktober 2014

Tijd

16:00

Sprekers

Dr. Edgar Karssing

Samenwerking

Nyenrode Business Universiteit

Locatie

Kasteel Nyenrode, Breukelen
Op 1 oktober sprak Dr. Edgar Karssing over integriteit en ethiek en de rol van de CFO tijdens de NVFE bijeenkomst die in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit werd georganiseerd. Edgar Karssing (1969) is als universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Het morele kompas van de CFO

Het morele kompas is één van de belangrijkste succesfactoren voor het onderhouden en versterken van compliance en integriteit in de organisatie. En één van de meeste onderschatte en kwetsbare succesfactoren. Het morele kompas is veel meer dan een eenvoudige spiegeltest –  ik ben integer wanneer ik mezelf recht in de ogen kan kijken. Hoe kunnen we ons moreel kompas als toetssteen voor ons handelen ijken en op de goede manier inzetten? Hoe voorkomen we dat we wij ten prooi vallen aan morele blinde vlekken, veroorzaakt door zelfbedrog, vooringenomenheid, hoogmoed, arrogantie, onwetendheid, naïviteit of zelfs kwaadwillendheid?

Volgens het KNMI is een kompas ijken erg lastig. ‘Om te kunnen bepalen of een kompas goed werkt, moet je weten waar het noorden is. Hiervoor heb je een ander kompas nodig, dat geijkt is, zodat je weet waar het noorden is. Als dit het geval is, controleer dan of je kompas afwijkt en hoeveel’. Ook voor het moreel kompas geldt dat anderen je kunnen helpen. Zoals Henk van Luijk het treffend stelde: ‘Het is met integriteit net als met geluk: in je eentje kun je een eind komen, maar je komt verder met zijn tweeën’.

Opzet workshop

Waar en wanneer speelt ethiek in het werk? Wat zijn handvatten om op een goede manier over morele vraagstukken na te denken? Ethiek is een levend thema dat voortdurend in beweging is. Het is bovendien een onderwerp dat veel aspecten van het werk raakt en een brede benadering vraagt. Ethiek betreft niet alleen de vraag hoe om te gaan met bijvoorbeeld onkostendeclaraties of relatiegeschenken. Ethiek is dagelijks aan de orde in vrijwel alle aspecten van het werk. Het programma van de workshop is open en interactief, de inleider geeft korte inleidingen en er is veel ruimte voor gedachtewisseling. De nadruk ligt op het bespreken van eigen praktijkvoorbeelden. De deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt (met een korte inleiding in 2300 jaar filosofie) om de voorbeelden op een zinvolle wijze te onderzoeken en te bespreken.