Economic Shift

ABN AMRO

Datum

20 juni 2012

Tijd

17:00

Sprekers

Han de Jong (Chief Economist) en Paul Schuilwerve (Managing Director) van ABN AMRO

Samenwerking

ABN AMRO

Locatie

Hoofdkantoor ABN AMRO
De bijeenkomst werd ingeleid door Jan van Rutte, CFO van ABN AMRO. Han de Jong ging daarna in op een aantal belangrijke wereldwijde ontwikkelingen, zoals de periode van transitie waarin de huidige wereldorde zich op dit moment bevind.

China en India zijn met meer dan 2,5 miljard mensen qua inwoneraantal de grootste landen in de wereld. Het is de verwachting dat zij de komende decennia ook de grootste economieën van de wereld zullen worden. De gevestigde orde (USA, Japan en Europa) zal zich moeten aanpassen aan nieuwe machtsverhoudingen. Ingegaan werd op vragen als wat zullen de gevolgen hiervan zijn voor de welvaart in Europa? Wat is over 20 jaar de leidende munt in de wereld? Wat zijn de effecten met betrekking tot duurzame ontwikkeling als er een miljard mensen in de middenklasse bijkomen? Gaan er internationale spanningen ontstaan?  Op basis van actuele data werd een beeld gegeven van de feitelijke ontwikkelingen tot op heden, zoals de geld- en kapitaalbewegingen van en naar China en India.

De derde spreker tijdens de bijeenkomst was Paul Schuilwerve. Hij woonde en werkte vele jaren in Azië en gaf aan de hand van zijn ervaringen een praktische vertaling van de algemene ontwikkelingen geschetst door Han de Jong. Ook werden gezamenlijk met de aanwezigen mogelijke antwoorden besproken op de vraag hoe Europese bedrijven zich kunnen opstellen in deze veranderende wereld.