Datum
1 oktober 2014
Tijd
15:00 uur
Samenwerking
-
Locatie
Kasteel Nyenrode, Breukelen
Algemene ledenvergadering NVFE

Algemene ledenvergadering NVFE

Op 1 oktober jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen.

Agenda:

 1. Opening
 2. Terugblik 2013
 3. Activiteiten 2013
 4. Activiteiten 2014
 5. Ontwikkeling ledenbestand
 6. Nieuwe leden en opzeggingen
 7. Resultatenrekening en Balans
 8. Verslag Kascommissie en goedkeuring jaarstukken 2013
 9. (Her)benoemingen leden kascommissie en bestuur
 10. Organisatie NVFE
 11. Rondvraag

De relevante stukken en notulen zijn op verzoek verkrijgbaar bij het Bureausecretariaat van de NVFE via info@nvfe.nl.