Algemene Ledenvergadering NVFE

Datum

13 april 2016

Tijd

15:30

Sprekers

Samenwerking

Locatie

Ebbinge, Amsterdam
Op 13 april a.s. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de NVFE plaats gevonden.

De presentatie en de notulen zijn verkrijgbaar bij het Bureausecretariaat van de NVFE via info@nvfe.nl.